รวมรายชื่อไฟล์เสียงธรรม

Amornsit2016_circle

ลำดับรายชื่อ MP3 เสียงธรรม ที่เผยแพร่แล้วโดย อมรสิทธิ์.คอม

อ.วศิน อินทสระ

 1. โยนิโสมนสิการ (7 ไฟล์)
 2. ทำอย่างไรกับความโกรธ (3 ไฟล์)
 3. พุทธปฏิภาณ (8 ไฟล์)
 4. อาภรณ์ประดับใจ ภาค ๑ (7 ไฟล์)
 5. อาภรณ์ประดับใจ ภาค ๒ (5 ไฟล์)
 6. ทางชีวิต (4 ไฟล์)
 7. บุคคลผู้หาได้ยากในโลก (4 ไฟล์)
 8. คุณสมบัติพื้นฐานของชาวพุทธ (7 ไฟล์)
 9. แนวทางการศึกษาพระสุตตันตปิฎก และหัวใจการศึกษาพระพุทธศาสนา (6 ไฟล์)
 10. ความดี และอานุภาพของความดี (1 ไฟล์)
 11. ลาภอย่างยิ่งของชีวิต (8 ไฟล์)
 12. อัตชีวประวัติของ วศิน อินทสระ (9 ไฟล์)
 13. ความหลัง (11 ไฟล์)
 14. คุณของพระสารีบุตรและจิตตคหบดี (9 ไฟล์)
 15. ผู้มุ่งสันตบท ทางของผู้ปรารถนาความสงบ (11 ไฟล์)
 16. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ : ๑-๑๙ (19 ไฟล์)
 17. สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ : ๒๐-๓๘ (19 ไฟล์)
 18. ผู้สละโลก (31 ไฟล์)
 19. ไตรลักษณ์ (1 ไฟล์)
 20. ปฏิจจสมุปบาท (1 ไฟล์)
 21. พระพุทธบารมีในอดีต (16 ไฟล์)
 22. พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน (6 ไฟล์)
 23. หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด (18 ไฟล์)
 24. พุทธอุทาน (11 ไฟล์)
 25. พุทธพยากรณ์ (8 ไฟล์)
 26. สวดมนต์เพื่ออะไร? (สวมมนต์เพื่อสันติและปัญญา) (8 ไฟล์)
 27. วิธีสร้างความดี และเงื่อนไขของกรรม (9 ไฟล์)
 28. ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล (16 ไฟล์)
 29. พุทธภาษิต (จากคัมภีร์ธรรมบท) (14 ไฟล์)
 30. อธิบายมิลินทปัญหา (22 ไฟล์)
 31. สาระสำคัญแห่ง วิสุทธิมรรค (24 ไฟล์)
 32. พุทธจริยา (พุทธประวัติสำหรับประชาชน) (29 ไฟล์)

อ.พร รัตนสุวรรณ

 1. ทศพลญาณ (7 ไฟล์)
 2. ทำอย่างไรจึงจะมีความจำดี? (1 ไฟล์)
 3. ชีวิตและผลงาน อ.พร รัตนสุวรรณ (2 ไฟล์)

พระมหาเถระ/ครูบาอาจารย์

 1. คำกลอนสอนใจ : เพิ่มศักดิ์ เพิ่มพูน (1 ไฟล์)
 2. พระในบ้าน : พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) (8 ไฟล์)
 3. วิธีทําสมาธิแบบหลวงปู่มั่น : ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน (7 ไฟล์)
 4. ปัญญาอบรมสมาธิ : ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน (6 ไฟล์)
 5. รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก : สมเด็จพระญาณสังวรฯ (8 ไฟล์)
 6. วิธีสร้างบุญบารมี : สมเด็จพระญาณสังวรฯ (3 ไฟล์)
 7. ชีวิตนี้สำคัญนัก : สมเด็จพระญาณสังวรฯ (6 ไฟล์)
 8. ระลึกถึงความตายสบายนัก : พระไพศาล วิสาโล (8 ไฟล์)

ดังตฤณ

 1. รักแท้มีจริง (9 ไฟล์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *