พระพุทธบารมีในอดีต : วศิน อินทสระ

wasin_Parami_CDcover

เสียงหนังสือ “พระพุทธบารมีในอดีต” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 16 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

 10 Perfections : 1/16
27.2 MB | 00:29:42 | 128 kbps
พระพุทธบารมีในอดีต : ๑/๑๖ (312 downloads)
10 Perfections : 2/16
 13.7 MB | 00:15:00 | 128 kbps
พระพุทธบารมีในอดีต : ๒/๑๖ (269 downloads)
10 Perfections : 3/16
 11.6 MB | 00:12:42 | 128 kbps
พระพุทธบารมีในอดีต : ๓/๑๖ (282 downloads)
10 Perfections : 4/16
 9.20 MB | 00:09:59 | 128 kbps
พระพุทธบารมีในอดีต : ๔/๑๖ (265 downloads)
10 Perfections : 5/16
 8.08 MB | 00:08:46 | 128 kbps
พระพุทธบารมีในอดีต : ๕/๑๖ (269 downloads)
10 Perfections : 6/16
 10.7 MB | 00:11:42 | 128 kbps
พระพุทธบารมีในอดีต : ๖/๑๖ (223 downloads)
10 Perfections : 7/16
 10.4 MB | 00:11:18 | 128 kbps
พระพุทธบารมีในอดีต : ๗/๑๖ (238 downloads)
10 Perfections : 8/16
 8.73 MB | 00:09:29 | 128 kbps
พระพุทธบารมีในอดีต : ๘/๑๖ (254 downloads)
10 Perfections : 9/16
 7.98 MB | 00:08:39 | 128 kbps
พระพุทธบารมีในอดีต : ๙/๑๖ (222 downloads)
10 Perfections : 10/16
 8.31 MB | 00:09:01 | 128 kbps
พระพุทธบารมีในอดีต : ๑๐/๑๖ (235 downloads)
10 Perfections : 11/16
 7.34 MB | 00:07:57 | 128 kbps
พระพุทธบารมีในอดีต : ๑๑/๑๖ (263 downloads)
10 Perfections : 12/16
 18.7 MB | 00:20:27 | 128 kbps
พระพุทธบารมีในอดีต : ๑๒/๑๖ (245 downloads)
10 Perfections : 13/16
 17.4 MB | 00:19:01 | 128 kbps
พระพุทธบารมีในอดีต : ๑๓/๑๖ (261 downloads)
10 Perfections : 14/16
 7.23 MB | 00:07:50 | 128 kbps
พระพุทธบารมีในอดีต : ๑๔/๑๖ (221 downloads)
10 Perfections : 15/16
 10.1 MB | 00:11:04 | 128 kbps
พระพุทธบารมีในอดีต : ๑๕/๑๖ (270 downloads)
10 Perfections : 16/16
 21.6 MB | 00:23:35 | 128 kbps
พระพุทธบารมีในอดีต : ๑๖/๑๖ (230 downloads)
 RAR-icon | 187 MB | All 16 files
พระพุทธบารมีในอดีต : รวม ๑๖ ไฟล์ (526 downloads)

Por Gai-U

ครอบครัวอมรสิทธิ์ มีความตั้งใจในการผลิตสื่อธรรมทานของครูบาอาจารย์ มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ผมจึงเห็นว่า หากมีพื้นที่กลางสักแห่ง ที่รวบรวบสื่อธรรมทานของครอบครัวอมรสิทธิ์ ไว้ในที่เดียวกัน คงเป็นการดีไม่น้อย นี่คือแรงบันดาลใจในการสร้างเว็บ amornsit.com : พ่อไก่อู ^.^)!

More Posts - Website

Follow Me:
Facebook

เกี่ยวกับ Por Gai-U

ครอบครัวอมรสิทธิ์ มีความตั้งใจในการผลิตสื่อธรรมทานของครูบาอาจารย์ มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ผมจึงเห็นว่า หากมีพื้นที่กลางสักแห่ง ที่รวบรวบสื่อธรรมทานของครอบครัวอมรสิทธิ์ ไว้ในที่เดียวกัน คงเป็นการดีไม่น้อย นี่คือแรงบันดาลใจในการสร้างเว็บ amornsit.com : พ่อไก่อู ^.^)!

ใส่ความเห็น