คลังเก็บหมวดหมู่: พร รัตนสุวรรณ

เสียงอ่านหนังสือธรรมะของ อ.พร รัตนสุวรรณ

ทศพลญาณ : พร รัตนสุวรรณ

pon_10Powers_CDcover

เสียงหนังสือ “ทศพลญาณ
โดย อ.พร รัตนสุวรรณ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 7 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม ทศพลญาณ : พร รัตนสุวรรณ

ชีวิตและผลงาน อ.พร รัตนสุวรรณ

pon_Biography_CDcover

เสียงหนังสือ “ชีวิตและผลงาน อ.พร รัตนสุวรรณ
(แนะนำศูนย์พัฒนาศาสนา แคมป์สน จ.เพชรบูรณ์)
โดย อ.พร รัตนสุวรรณ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 2 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม ชีวิตและผลงาน อ.พร รัตนสุวรรณ

ทำอย่างไรจึงจะมีความจำดี ? : พร รัตนสุวรรณ

pon_improveMemory_CDcover

เสียงหนังสือ “ทำอย่างไรจึงจะมีความจำดี ?
โดย อ.พร รัตนสุวรรณ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 1 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม ทำอย่างไรจึงจะมีความจำดี ? : พร รัตนสุวรรณ