ผู้สละโลก : วศิน อินทสระ

wasin_pooSalaLoke_CDcover

เสียงหนังสือ “ผู้สละโลก” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 31 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

 Poo SalaLoke : 1/31
13.2 MB | 00:14:26 | 128 kbps
ผู้สละโลก : ๑/๓๑ (751 downloads)
 Poo SalaLoke : 2/31
20.3 MB | 00:22:12 | 128 kbps
ผู้สละโลก : ๒/๓๑ (1327 downloads)
 Poo SalaLoke : 2/31
21.7 MB | 00:23:40 | 128 kbps
ผู้สละโลก : ๓/๓๑ (354 downloads)
 Poo SalaLoke : 4/31
18.0 MB | 00:19:38 | 128 kbps
ผู้สละโลก : ๔/๓๑ (738 downloads)
 Poo SalaLoke : 5/31
18.6 MB | 00:20:16 | 128 kbps
ผู้สละโลก : ๕/๓๑ (388 downloads)
 Poo SalaLoke : 6/31
19.3 MB | 00:21:05 | 128 kbps
ผู้สละโลก : ๖/๓๑ (354 downloads)
 Poo SalaLoke : 7/31
17.6 MB | 00:19:10 | 128 kbps
ผู้สละโลก : ๗/๓๑ (348 downloads)
 Poo SalaLoke : 8/31
18.0 MB | 00:19:41 | 128 kbps
ผู้สละโลก : ๘/๓๑ (361 downloads)
 Poo SalaLoke : 9/31
18.8 MB | 00:20:32 | 128 kbps
ผู้สละโลก : ๙/๓๑ (371 downloads)
 Poo SalaLoke : 10/31
14.5 MB | 00:15:47 | 128 kbps
ผู้สละโลก : ๑๐/๓๑ (371 downloads)
 Poo SalaLoke : 11/31
13.5 MB | 00:14:47 | 128 kbps
ผู้สละโลก : ๑๑/๓๑ (335 downloads)
 Poo SalaLoke : 12/31
18.5 MB | 00:20:14 | 128 kbps
ผู้สละโลก : ๑๒/๓๑ (393 downloads)
 Poo SalaLoke : 13/31
17.7 MB | 00:19:17 | 128 kbps
ผู้สละโลก : ๑๓/๓๑ (354 downloads)
 Poo SalaLoke : 14/31
17.5 MB | 00:19:09 | 128 kbps
ผู้สละโลก : ๑๔/๓๑ (351 downloads)
 Poo SalaLoke : 15/31
18.2 MB | 00:19:50 | 128 kbps
ผู้สละโลก : ๑๕/๓๑ (342 downloads)
 Poo SalaLoke : 16/31
35.8 MB | 00:39:07 | 128 kbps
ผู้สละโลก : ๑๖/๓๑ (367 downloads)
 Poo SalaLoke : 17/31
19.9 MB | 00:21:46 | 128 kbps
ผู้สละโลก : ๑๗/๓๑ (399 downloads)
 Poo SalaLoke : 18/31
15.4 MB | 00:16:50 | 128 kbps
ผู้สละโลก : ๑๘/๓๑ (347 downloads)
 Poo SalaLoke : 19/31
13.8 MB | 00:15:02 | 128 kbps
ผู้สละโลก : ๑๙/๓๑ (359 downloads)
 Poo SalaLoke : 20/31
38.6 MB | 00:42:10 | 128 kbps
ผู้สละโลก : ๒๐/๓๑ (344 downloads)
 Poo SalaLoke : 21/31
27.7 MB | 00:30:13 | 128 kbps
ผู้สละโลก : ๒๑/๓๑ (335 downloads)
 Poo SalaLoke : 22/31
28.7 MB | 00:31:17 | 128 kbps
ผู้สละโลก : ๒๒/๓๑ (333 downloads)
 Poo SalaLoke : 23/31
15.4 MB | 00:16:49 | 128 kbps
ผู้สละโลก : ๒๓/๓๑ (322 downloads)
 Poo SalaLoke : 24/31
14.7 MB | 00:16:03 | 128 kbps
ผู้สละโลก : ๒๔/๓๑ (381 downloads)
 Poo SalaLoke : 25/31
11.0 MB | 00:12:00 | 128 kbps
ผู้สละโลก : ๒๕/๓๑ (286 downloads)
 Poo SalaLoke : 26/31
10.3 MB | 00:11:12 | 128 kbps
ผู้สละโลก : ๒๖/๓๑ (319 downloads)
 Poo SalaLoke : 27/31
16.0 MB | 00:17:25 | 128 kbps
ผู้สละโลก : ๒๗/๓๑ (303 downloads)
 Poo SalaLoke : 28/31
35.2 MB | 00:38:24 | 128 kbps
ผู้สละโลก : ๒๘/๓๑ (334 downloads)
 Poo SalaLoke : 29/31
40.7 MB | 00:44:25 | 128 kbps
ผู้สละโลก : ๒๙/๓๑ (390 downloads)
 Poo SalaLoke : 30/31
34.7 MB | 00:37:52 | 128 kbps
ผู้สละโลก : ๓๐/๓๑ (364 downloads)
 Poo SalaLoke : 31/31
28.5 MB | 00:31:07 | 128 kbps
ผู้สละโลก : ๓๑/๓๑ (354 downloads)
RAR-icon | 614 MB | All 31 files
ผู้สละโลก : รวม ๓๑ ไฟล์ (655 downloads)

Por Gai-U

ครอบครัวอมรสิทธิ์ มีความตั้งใจในการผลิตสื่อธรรมทานของครูบาอาจารย์ มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ผมจึงเห็นว่า หากมีพื้นที่กลางสักแห่ง ที่รวบรวบสื่อธรรมทานของครอบครัวอมรสิทธิ์ ไว้ในที่เดียวกัน คงเป็นการดีไม่น้อย นี่คือแรงบันดาลใจในการสร้างเว็บ amornsit.com : พ่อไก่อู ^.^)!

More Posts - Website

Follow Me:
Facebook

เกี่ยวกับ Por Gai-U

ครอบครัวอมรสิทธิ์ มีความตั้งใจในการผลิตสื่อธรรมทานของครูบาอาจารย์ มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ผมจึงเห็นว่า หากมีพื้นที่กลางสักแห่ง ที่รวบรวบสื่อธรรมทานของครอบครัวอมรสิทธิ์ ไว้ในที่เดียวกัน คงเป็นการดีไม่น้อย นี่คือแรงบันดาลใจในการสร้างเว็บ amornsit.com : พ่อไก่อู ^.^)!

ใส่ความเห็น