สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ (๒๐-๓๘) : วศิน อินทสระ

wasin_Mongkon38-2_CDcover

เสียงหนังสือ “สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ (๒๐-๓๘)” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 19 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

 Mongkon 38 : 20/38
53.3 MB | 00:58:09 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ (๒๐-๓๘) ๒๐/๓๘ : (873 downloads)
 Mongkon 38 : 21/38
11.7 MB | 00:12:43 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ (๒๐-๓๘) ๒๑/๓๘ : (389 downloads)
 Mongkon 38 : 22/38
37.4 MB | 00:40:51 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ (๒๐-๓๘) ๒๒/๓๘ : (472 downloads)
 Mongkon 38 : 23/38
14.1 MB | 00:15:24 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ (๒๐-๓๘) ๒๓/๓๘ : (722 downloads)
 Mongkon 38 : 24/38
56.3 MB | 01:01:26 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ (๒๐-๓๘) ๒๔/๓๘ : (412 downloads)
 Mongkon 38 : 25/38
46.2 MB | 00:50:26 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ (๒๐-๓๘) ๒๕/๓๘ : (415 downloads)
 Mongkon 38 : 26/38
30.5 MB | 00:33:16 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ (๒๐-๓๘) ๒๖/๓๘ : (371 downloads)
 Mongkon 38 : 27/38
23.4 MB | 00:25:33 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ (๒๐-๓๘) ๒๗/๓๘ : (368 downloads)
 Mongkon 38 : 28/38
10.6 MB | 00:11:36 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ (๒๐-๓๘) ๒๘/๓๘ : (379 downloads)
 Mongkon 38 : 29/38
12.9 MB | 00:14:05 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ (๒๐-๓๘) ๒๙/๓๘ : (374 downloads)
 Mongkon 38 : 30/38
5.75 MB | 00:06:13 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ (๒๐-๓๘) ๓๐/๓๘ : (367 downloads)
 Mongkon 38 : 31/38
27.3 MB | 00:29:46 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ (๒๐-๓๘) ๓๑/๓๘ : (391 downloads)
 Mongkon 38 : 32/38
23.7 MB | 00:25:53 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ (๒๐-๓๘) ๓๒/๓๘ : (365 downloads)
 Mongkon 38 : 33/38
8.98 MB | 00:09:45 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ (๒๐-๓๘) ๓๓/๓๘ : (430 downloads)
 Mongkon 38 : 34/38
8.84 MB | 00:09:36 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ (๒๐-๓๘) ๓๔/๓๘ : (365 downloads)
 Mongkon 38 : 35/38
8.35 MB | 00:09:03 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ (๒๐-๓๘) ๓๕/๓๘ : (365 downloads)
 Mongkon 38 : 36/38
12.0 MB | 00:13:07 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ (๒๐-๓๘) ๓๖/๓๘ : (344 downloads)
 Mongkon 38 : 37/38
18.4 MB | 00:20:02 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ (๒๐-๓๘) ๓๗/๓๘ : (318 downloads)
 Mongkon 38 : 38/38
16.1 MB | 00:17:32 | 128 kbps
สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ (๒๐-๓๘) ๓๘/๓๘ : (384 downloads)
RAR-icon | 399 MB | All 19 files
สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ (๒๐-๓๘) : รวม ๑๙ ไฟล์ (539 downloads)

(บทก่อนหน้า) บทที่ ๑ – ๑๙

Por Gai-U

ครอบครัวอมรสิทธิ์ มีความตั้งใจในการผลิตสื่อธรรมทานของครูบาอาจารย์ มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ผมจึงเห็นว่า หากมีพื้นที่กลางสักแห่ง ที่รวบรวบสื่อธรรมทานของครอบครัวอมรสิทธิ์ ไว้ในที่เดียวกัน คงเป็นการดีไม่น้อย นี่คือแรงบันดาลใจในการสร้างเว็บ amornsit.com : พ่อไก่อู ^.^)!

More Posts - Website

Follow Me:
Facebook

เกี่ยวกับ Por Gai-U

ครอบครัวอมรสิทธิ์ มีความตั้งใจในการผลิตสื่อธรรมทานของครูบาอาจารย์ มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ผมจึงเห็นว่า หากมีพื้นที่กลางสักแห่ง ที่รวบรวบสื่อธรรมทานของครอบครัวอมรสิทธิ์ ไว้ในที่เดียวกัน คงเป็นการดีไม่น้อย นี่คือแรงบันดาลใจในการสร้างเว็บ amornsit.com : พ่อไก่อู ^.^)!

Leave a Reply