แนวทางการศึกษาพระสุตตันตปิฎก และหัวใจการศึกษาพระพุทธศาสนา : วศิน อินทสระ

wasin_Heart_CDcover

เสียงหนังสือ “แนวทางการศึกษาพระสุตตันตปิฎก
และหัวใจการศึกษาพระพุทธศาสนา”
โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 6 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

 The heart of the Buddha teaching 1/6
14.5 MB | 00:15:49 | 128 kbps
หัวใจการศึกษาพุทธศาสนา ๑/๖ : (290 downloads)
 The heart of the Buddha teaching 2/6
12.3 MB | 00:13:25 | 128 kbps
หัวใจการศึกษาพุทธศาสนา ๒/๖ : (285 downloads)
 The heart of the Buddha teaching 3/6
15.3 MB | 00:16:40 | 128 kbps
หัวใจการศึกษาพุทธศาสนา ๓/๖ : (292 downloads)
 The heart of the Buddha teaching 4/6
13.3 MB | 00:14:32 | 128 kbps
หัวใจการศึกษาพุทธศาสนา ๔/๖ : (312 downloads)
 The heart of the Buddha teaching 5/6
15.4 MB | 00:16:49 | 128 kbps
หัวใจการศึกษาพุทธศาสนา ๕/๖ : (284 downloads)
 The heart of the Buddha teaching 6/6
10.2 MB | 00:11:08 | 128 kbps
หัวใจการศึกษาพุทธศาสนา ๖/๖ : (279 downloads)
RAR-icon | 76.3 MB | All 31 files
หัวใจการศึกษาพุทธศาสนา : รวม ๖ ไฟล์ (356 downloads)

Por Gai-U

ครอบครัวอมรสิทธิ์ มีความตั้งใจในการผลิตสื่อธรรมทานของครูบาอาจารย์ มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ผมจึงเห็นว่า หากมีพื้นที่กลางสักแห่ง ที่รวบรวบสื่อธรรมทานของครอบครัวอมรสิทธิ์ ไว้ในที่เดียวกัน คงเป็นการดีไม่น้อย นี่คือแรงบันดาลใจในการสร้างเว็บ amornsit.com : พ่อไก่อู ^.^)!

More Posts - Website

Follow Me:
Facebook

เกี่ยวกับ Por Gai-U

ครอบครัวอมรสิทธิ์ มีความตั้งใจในการผลิตสื่อธรรมทานของครูบาอาจารย์ มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ผมจึงเห็นว่า หากมีพื้นที่กลางสักแห่ง ที่รวบรวบสื่อธรรมทานของครอบครัวอมรสิทธิ์ ไว้ในที่เดียวกัน คงเป็นการดีไม่น้อย นี่คือแรงบันดาลใจในการสร้างเว็บ amornsit.com : พ่อไก่อู ^.^)!

Leave a Reply