ระลึกถึงความตายสบายนัก : พระไพศาล วิสาโล

other-Paisan_ContemplationOfDeath_CDcover

เสียงหนังสือ “ระลึกถึงความตายสบายนัก
(การเจริญมรณสติในชีวิตประจำวัน)
พระไพศาล วิสาโล

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 8 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

Contemplation Of Death : 1/8
9.25 MB | 00:10:03 | 128 kbps
ระลึกถึงความตายสบายนัก : ๑/๘ (1078 downloads)
Contemplation Of Death : 2/8
6.17 MB | 00:06:41 | 128 kbps
ระลึกถึงความตายสบายนัก : ๒/๘ (606 downloads)
Contemplation Of Death : 3/8
6.31 MB | 00:06:50 | 128 kbps
ระลึกถึงความตายสบายนัก : ๓/๘ (578 downloads)
Contemplation Of Death : 4/8
32.5 MB | 00:35:28 | 128 kbps
ระลึกถึงความตายสบายนัก : ๔/๘ (375 downloads)
Contemplation Of Death : 5/8
17.7 MB | 00:19:22 | 128 kbps
ระลึกถึงความตายสบายนัก : ๕/๘ (318 downloads)
Contemplation Of Death : 6/8
8.14 MB | 00:08:50 | 128 kbps
ระลึกถึงความตายสบายนัก : ๖/๘ (345 downloads)
Contemplation Of Death : 7/8
3.11 MB | 00:03:20 | 128 kbps
ระลึกถึงความตายสบายนัก : ๗/๘ (351 downloads)
Contemplation Of Death : 8/8
13.4 MB | 00:14:35 | 128 kbps
ระลึกถึงความตายสบายนัก : ๘/๘ (353 downloads)
 RAR-icon | 92.6 MB | All 8 files
ระลึกถึงความตายสบายนัก : รวม ๘ ไฟล์ (769 downloads)

Por Gai-U

ครอบครัวอมรสิทธิ์ มีความตั้งใจในการผลิตสื่อธรรมทานของครูบาอาจารย์ มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ผมจึงเห็นว่า หากมีพื้นที่กลางสักแห่ง ที่รวบรวบสื่อธรรมทานของครอบครัวอมรสิทธิ์ ไว้ในที่เดียวกัน คงเป็นการดีไม่น้อย นี่คือแรงบันดาลใจในการสร้างเว็บ amornsit.com : พ่อไก่อู ^.^)!

More Posts - Website

Follow Me:
Facebook

เกี่ยวกับ Por Gai-U

ครอบครัวอมรสิทธิ์ มีความตั้งใจในการผลิตสื่อธรรมทานของครูบาอาจารย์ มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ผมจึงเห็นว่า หากมีพื้นที่กลางสักแห่ง ที่รวบรวบสื่อธรรมทานของครอบครัวอมรสิทธิ์ ไว้ในที่เดียวกัน คงเป็นการดีไม่น้อย นี่คือแรงบันดาลใจในการสร้างเว็บ amornsit.com : พ่อไก่อู ^.^)!

Leave a Reply