คลังเก็บหมวดหมู่: ประวัติ

ประวัติครูบาอาจารย์ และ ประวัติครอบครัวอมรสิทธิ์ ผู้ให้เสียงอ่านธรรมทาน

ประวัติครอบครัวอมรสิทธิ์

Sawat_portraitสวัสดิ์ อมรสิทธิ์

เกิด :  1 มกราคม 2484, อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
การศึกษา :
มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, กรุงเทพฯ
อุดมศึกษา : รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรด้านภาษาอังกฤษ : Cambridge University, London Chamber of Commerce และ Michigan University, USA.

ประวัติการทำงาน : เคยเป็นพนักงาน ธ.กรุงเทพ หลังจากนั้นจึงลาออกมาตั้งสำนักงาน “ศูนย์การแปลนานาชาติ” Interlanguage Translation Center (ITC) ให้บริการแปลเอกสารทุกชนิด กว่า 20 ภาษา (ปัจจุบันมี 4 สาขา)

การอุปสมบท : วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา

สนใจศึกษาธรรมะตามแนวทางของ ท่านพุทธทาสภิกขุ และแนวปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 ของท่าน อาสภะเถระ เป็นลูกศิษย์ของ อ.พร รัตนสุวรรณ และ อ.วศิน อินทสระ โดยได้รับความเมตตาและความเอื้อเฟื้อจากท่านทั้งสองตลอดมา จนเป็นที่มาของการอ่านเสียงหนังสือธรรมะ จากผลงานของครูบาอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน และครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆ อีกหลายท่าน เพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์ และสืบทอดพระศาสนา

อ่านเพิ่มเติม ประวัติครอบครัวอมรสิทธิ์

อัตชีวประวัติของ วศิน อินทสระ

wasin_Biography_CDcover

เสียงหนังสือ “อัตชีวประวัติของ วศิน อินทสระ
โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 9 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม อัตชีวประวัติของ วศิน อินทสระ

ชีวิตและผลงาน อ.พร รัตนสุวรรณ

pon_Biography_CDcover

เสียงหนังสือ “ชีวิตและผลงาน อ.พร รัตนสุวรรณ
(แนะนำศูนย์พัฒนาศาสนา แคมป์สน จ.เพชรบูรณ์)
โดย อ.พร รัตนสุวรรณ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 2 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม ชีวิตและผลงาน อ.พร รัตนสุวรรณ