หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด : วศิน อินทสระ

wasin_Karma_CDcover

เสียงหนังสือ “หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 18 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

 Karma : 1/18
 14.0 MB | 00:15:14 | 128 kbps
หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด : ๑/๑๘ (547 downloads)
Karma : 2/18
 11.8 MB | 00:12:52 | 128 kbps
หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด : ๒/๑๘ (372 downloads)
Karma : 3/18
 14.4 MB | 00:15:38 | 128 kbps
หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด : ๓/๑๘ (319 downloads)
Karma : 4/18
 15.2 MB | 00:16:33 | 128 kbps
หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด : ๔/๑๘ (362 downloads)
Karma : 5/18
 10.7 MB | 00:11:36 | 128 kbps
หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด : ๕/๑๘ (371 downloads)
Karma : 6/18
 6.60 MB | 00:07:06 | 128 kbps
หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด : ๖/๑๘ (308 downloads)
Karma : 7/18
 11.8 MB | 00:12:51 | 128 kbps
หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด : ๗/๑๘ (322 downloads)
Karma : 8/18
 6.91 MB | 00:07:26 | 128 kbps
หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด : ๘/๑๘ (314 downloads)
Karma : 9/18
 28.9 MB | 00:31:31 | 128 kbps
หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด : ๙/๑๘ (358 downloads)
Karma : 10/18
 7.48 MB | 00:08:04 | 128 kbps
หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด : ๑๐/๑๘ (322 downloads)
Karma : 11/18
 9.44 MB | 00:10:12 | 128 kbps
หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด : ๑๑/๑๘ (304 downloads)
Karma : 12/18
 15.5 MB | 00:16:55 | 128 kbps
หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด : ๑๒/๑๘ (321 downloads)
Karma : 13/18
 5.73 MB | 00:06:09 | 128 kbps
หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด : ๑๓/๑๘ (331 downloads)
Karma : 14/18
 15.8 MB | 00:17:14 | 128 kbps
หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด : ๑๔/๑๘ (320 downloads)
Karma : 15/18
 17.9 MB | 00:19:29 | 128 kbps
หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด : ๑๕/๑๘ (320 downloads)
Karma : 16/18
 14.1 MB | 00:15:19 | 128 kbps
หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด : ๑๖/๑๘ (313 downloads)
Karma : 17/18
 7.33 MB | 00:07:54 | 128 kbps
หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด : ๑๗/๑๘ (306 downloads)
Karma : 18/18
 22.6 MB | 00:24:41 | 128 kbps
หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด : ๑๘/๑๘ (333 downloads)
RAR-icon  | 222 MB | All 18 files
หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด : รวม ๑๘ ไฟล์ (766 downloads)

Por Gai-U

ครอบครัวอมรสิทธิ์ มีความตั้งใจในการผลิตสื่อธรรมทานของครูบาอาจารย์ มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ผมจึงเห็นว่า หากมีพื้นที่กลางสักแห่ง ที่รวบรวบสื่อธรรมทานของครอบครัวอมรสิทธิ์ ไว้ในที่เดียวกัน คงเป็นการดีไม่น้อย นี่คือแรงบันดาลใจในการสร้างเว็บ amornsit.com : พ่อไก่อู ^.^)!

More Posts - Website

Follow Me:
Facebook

เกี่ยวกับ Por Gai-U

ครอบครัวอมรสิทธิ์ มีความตั้งใจในการผลิตสื่อธรรมทานของครูบาอาจารย์ มาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ผมจึงเห็นว่า หากมีพื้นที่กลางสักแห่ง ที่รวบรวบสื่อธรรมทานของครอบครัวอมรสิทธิ์ ไว้ในที่เดียวกัน คงเป็นการดีไม่น้อย นี่คือแรงบันดาลใจในการสร้างเว็บ amornsit.com : พ่อไก่อู ^.^)!

Leave a Reply