พุทธพยากรณ์ : วศิน อินทสระ

wasin_BuddhaProphecy_CDcover

เสียงหนังสือ “พุทธพยากรณ์” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 8 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม พุทธพยากรณ์ : วศิน อินทสระ

พุทธอุทาน : วศิน อินทสระ

wasin_BuddhaExclaimed_CDcover

เสียงหนังสือ “พุทธอุทาน” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 11 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม พุทธอุทาน : วศิน อินทสระ

หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด : วศิน อินทสระ

wasin_Karma_CDcover

เสียงหนังสือ “หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 18 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม หลักกรรม และการเวียนว่ายตายเกิด : วศิน อินทสระ

พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน : วศิน อินทสระ

wasin_Last-Moment_CDcover

เสียงหนังสือ “พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 6 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน : วศิน อินทสระ

พระพุทธบารมีในอดีต : วศิน อินทสระ

wasin_Parami_CDcover

เสียงหนังสือ “พระพุทธบารมีในอดีต” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 16 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม พระพุทธบารมีในอดีต : วศิน อินทสระ

ปฏิจจสมุปบาท : วศิน อินทสระ

wasin_Paticcasamuppada_CDcover

เสียงหนังสือ “ปฏิจจสมุปบาท” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 1 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม ปฏิจจสมุปบาท : วศิน อินทสระ

ไตรลักษณ์ : วศิน อินทสระ

wasin_Tilakkhana_CDcover

เสียงหนังสือ “ไตรลักษณ์” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 1 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม ไตรลักษณ์ : วศิน อินทสระ

ผู้สละโลก : วศิน อินทสระ

wasin_pooSalaLoke_CDcover

เสียงหนังสือ “ผู้สละโลก” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 31 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม ผู้สละโลก : วศิน อินทสระ

ประวัติครอบครัวอมรสิทธิ์

Sawat_portraitสวัสดิ์ อมรสิทธิ์

เกิด :  1 มกราคม 2484, อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
การศึกษา :
มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, กรุงเทพฯ
อุดมศึกษา : รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรด้านภาษาอังกฤษ : Cambridge University, London Chamber of Commerce และ Michigan University, USA.

ประวัติการทำงาน : เคยเป็นพนักงาน ธ.กรุงเทพ หลังจากนั้นจึงลาออกมาตั้งสำนักงาน “ศูนย์การแปลนานาชาติ” Interlanguage Translation Center (ITC) ให้บริการแปลเอกสารทุกชนิด กว่า 20 ภาษา (ปัจจุบันมี 4 สาขา)

การอุปสมบท : วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา

สนใจศึกษาธรรมะตามแนวทางของ ท่านพุทธทาสภิกขุ และแนวปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 ของท่าน อาสภะเถระ เป็นลูกศิษย์ของ อ.พร รัตนสุวรรณ และ อ.วศิน อินทสระ โดยได้รับความเมตตาและความเอื้อเฟื้อจากท่านทั้งสองตลอดมา จนเป็นที่มาของการอ่านเสียงหนังสือธรรมะ จากผลงานของครูบาอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน และครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆ อีกหลายท่าน เพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์ และสืบทอดพระศาสนา

อ่านเพิ่มเติม ประวัติครอบครัวอมรสิทธิ์

ผู้มุ่งสันตบท ทางของผู้ปรารถนาความสงบ : วศิน อินทสระ

wasin_Clam_CDcover

เสียงหนังสือ “ผู้มุ่งสันตบท ทางของผู้ปรารถนาความสงบ” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 11 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม ผู้มุ่งสันตบท ทางของผู้ปรารถนาความสงบ : วศิน อินทสระ