คลังเก็บหมวดหมู่: วศิน อินทสระ

เสียงอ่านหนังสือธรรมะของ อ.วศิน อินทสระ

พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน : วศิน อินทสระ

wasin_Last-Moment_CDcover

เสียงหนังสือ “พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 6 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม พุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน : วศิน อินทสระ

พระพุทธบารมีในอดีต : วศิน อินทสระ

wasin_Parami_CDcover

เสียงหนังสือ “พระพุทธบารมีในอดีต” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 16 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม พระพุทธบารมีในอดีต : วศิน อินทสระ

ปฏิจจสมุปบาท : วศิน อินทสระ

wasin_Paticcasamuppada_CDcover

เสียงหนังสือ “ปฏิจจสมุปบาท” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 1 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม ปฏิจจสมุปบาท : วศิน อินทสระ

ไตรลักษณ์ : วศิน อินทสระ

wasin_Tilakkhana_CDcover

เสียงหนังสือ “ไตรลักษณ์” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 1 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม ไตรลักษณ์ : วศิน อินทสระ

ผู้สละโลก : วศิน อินทสระ

wasin_pooSalaLoke_CDcover

เสียงหนังสือ “ผู้สละโลก” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 31 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม ผู้สละโลก : วศิน อินทสระ

ผู้มุ่งสันตบท ทางของผู้ปรารถนาความสงบ : วศิน อินทสระ

wasin_Clam_CDcover

เสียงหนังสือ “ผู้มุ่งสันตบท ทางของผู้ปรารถนาความสงบ” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 11 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม ผู้มุ่งสันตบท ทางของผู้ปรารถนาความสงบ : วศิน อินทสระ

คุณของพระสารีบุตรและจิตตคหบดี : วศิน อินทสระ

wasin_Saribud_CDcover

เสียงหนังสือ “คุณของพระสารีบุตรและจิตตคหบดี” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 9 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม คุณของพระสารีบุตรและจิตตคหบดี : วศิน อินทสระ

ความหลัง : วศิน อินทสระ

wasin_Memory_CDcover

เสียงหนังสือ “ความหลัง” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 11 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม ความหลัง : วศิน อินทสระ

สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ (๒๐-๓๘) : วศิน อินทสระ

wasin_Mongkon38-2_CDcover

เสียงหนังสือ “สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ (๒๐-๓๘)” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 19 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ (๒๐-๓๘) : วศิน อินทสระ

สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ (๑-๑๙) : วศิน อินทสระ

wasin_Mongkon38-1_CDcover

เสียงหนังสือ “สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ (๑-๑๙)
โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 19 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม สาระสำคัญแห่งมงคล ๓๘ (๑-๑๙) : วศิน อินทสระ