คลังเก็บป้ายกำกับ: พงศ์เพชร อมรสิทธิ์

ประวัติครอบครัวอมรสิทธิ์

Sawat_portraitสวัสดิ์ อมรสิทธิ์

เกิด :  1 มกราคม 2484, อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
การศึกษา :
มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา, กรุงเทพฯ
อุดมศึกษา : รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรด้านภาษาอังกฤษ : Cambridge University, London Chamber of Commerce และ Michigan University, USA.

ประวัติการทำงาน : เคยเป็นพนักงาน ธ.กรุงเทพ หลังจากนั้นจึงลาออกมาตั้งสำนักงาน “ศูนย์การแปลนานาชาติ” Interlanguage Translation Center (ITC) ให้บริการแปลเอกสารทุกชนิด กว่า 20 ภาษา (ปัจจุบันมี 4 สาขา)

การอุปสมบท : วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา

สนใจศึกษาธรรมะตามแนวทางของ ท่านพุทธทาสภิกขุ และแนวปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 ของท่าน อาสภะเถระ เป็นลูกศิษย์ของ อ.พร รัตนสุวรรณ และ อ.วศิน อินทสระ โดยได้รับความเมตตาและความเอื้อเฟื้อจากท่านทั้งสองตลอดมา จนเป็นที่มาของการอ่านเสียงหนังสือธรรมะ จากผลงานของครูบาอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน และครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆ อีกหลายท่าน เพื่อบูชาคุณครูบาอาจารย์ และสืบทอดพระศาสนา

อ่านเพิ่มเติม ประวัติครอบครัวอมรสิทธิ์

รักแท้มีจริง : ดังตฤณ

dungtrin_trueLove_CDcover

เสียงหนังสือ “รักแท้มีจริง
โดย ดังตฤณ

เสียงอ่านโดย พงษ์เพชร อมรสิทธิ์, อลิสา ฉัตรานนท์,  กวิน ฉัตรานนท์
อาบทิพย์ ธีรวงศ์กิจ, อัจฉริยา สินรัชตานันท์ ( VJ เหมียว) (มีทั้งหมด 9 ไฟล์ )

กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม รักแท้มีจริง : ดังตฤณ