คลังเก็บป้ายกำกับ: ครูบาอาจารย์

ระลึกถึงความตายสบายนัก : พระไพศาล วิสาโล

other-Paisan_ContemplationOfDeath_CDcover

เสียงหนังสือ “ระลึกถึงความตายสบายนัก
(การเจริญมรณสติในชีวิตประจำวัน)
พระไพศาล วิสาโล

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 8 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม ระลึกถึงความตายสบายนัก : พระไพศาล วิสาโล

ชีวิตนี้สำคัญนัก : สมเด็จพระญาณสังวรฯ

other-Yannasangwon_ImportantLife_CDcover

เสียงหนังสือ “ชีวิตนี้สำคัญนัก
พระนิพนธ์  สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 6 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม ชีวิตนี้สำคัญนัก : สมเด็จพระญาณสังวรฯ

วิธีสร้างบุญบารมี : สมเด็จพระญาณสังวรฯ

other-Yannasangwon_Parami_CDcover

เสียงหนังสือ “วิธีสร้างบุญบารมี
พระนิพนธ์  สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 3 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม วิธีสร้างบุญบารมี : สมเด็จพระญาณสังวรฯ

รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก : สมเด็จพระญาณสังวรฯ

other_Metta-delighted_CDcover

เสียงหนังสือ “รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก
พระนิพนธ์  สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 8 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก : สมเด็จพระญาณสังวรฯ

วิธีทําสมาธิแบบหลวงปู่มั่น : ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

other_MeditationGuide_CDcover

เสียงหนังสือ “วิธีทําสมาธิแบบหลวงปู่มั่น
โดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 7 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม วิธีทําสมาธิแบบหลวงปู่มั่น : ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

ปัญญาอบรมสมาธิ : ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

other_PanyaErudite_CDcover

เสียงหนังสือ “ปัญญาอบรมสมาธิ
โดย ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 6 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม ปัญญาอบรมสมาธิ : ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสัมปันโน

พระในบ้าน : พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช)

other_HomePhra_CDcover

เสียงหนังสือ “พระในบ้าน
โดย พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช)

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 8 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม พระในบ้าน : พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช)

คำกลอนสอนใจ : เพิ่มศักดิ์ เพิ่มพูน

other_Poems_CDcover

เสียงหนังสือ “คำกลอนสอนใจ
รวบรวม-เรียบเรียง โดย อ.เพิ่มศักดิ์ เพิ่มพูน

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 1 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม คำกลอนสอนใจ : เพิ่มศักดิ์ เพิ่มพูน