คลังเก็บป้ายกำกับ: พุทธสาวิกา

ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล : วศิน อินทสระ

wasin_WomenBuddhist_CDcover

ธรรมนิยายอิงหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับสตรีสมัยพุทธกาล อาทิ นางวิสาขามหาอุบาสิกา, นางกิสาโคตมี, นางปฏาจารา, นางสิริมา, นางจิญจมาณวิกา เป็นต้น

เสียงหนังสือ “ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 16 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล : วศิน อินทสระ