คลังเก็บป้ายกำกับ: ปฏิจจสมุปบาท

ปฏิจจสมุปบาท : วศิน อินทสระ

wasin_Paticcasamuppada_CDcover

เสียงหนังสือ “ปฏิจจสมุปบาท” โดย อ.วศิน อินทสระ

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 1 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม ปฏิจจสมุปบาท : วศิน อินทสระ