คลังเก็บป้ายกำกับ: ความเมตตา

รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก : สมเด็จพระญาณสังวรฯ

other_Metta-delighted_CDcover

เสียงหนังสือ “รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก
พระนิพนธ์  สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เสียงอ่านโดย สวัสดิ์ อมรสิทธิ์  (มีทั้งหมด 8 ไฟล์ )
กรุณาคลิกฟังออนไลน์ด้านล่าง หรือคลิกดาวน์โหลดเพื่อเก็บไว้ฟังได้

อ่านเพิ่มเติม รสแห่งความเมตตา ชุ่มเย็นยิ่งนัก : สมเด็จพระญาณสังวรฯ